Dér emlékest – 2024

  1. január 26-án került sor iskolánk alapítványi-estjének megrendezésére, amely egyben az újonnan átadott Kelemen László Művelődési Ház legelső kulturális rendezvénye volt.

Alapítványunk 1999-ben alakult, azóta az intézmény mindennapjainak lelkes támogatója.

2014 óta rendez iskolánk alapítványi-estet, amely az évek alatt sok névre hallgatott. 2017-ben kapta a Dér emlékest elnevezést, amely évben ünnepeltük Dér István születésének 80. évfordulóját.

Nagy örömünkre szolgált, hogy 10. éve, még a pandémia nehéz időszakában is, volt lehetőségünk megmutatni, hogy iskolánk diákjai és pedagógusai milyen sokrétű tevékenységgel foglalkoznak, mindamellett, hogy a közoktatási feladatokat is ellátjuk. A mai este csak egy szeletke volt abból a széles palettájú tanórán kívüli tevékenységből, amelyet a tanítási órák mellett pluszként próbálunk nyújtani tanulóinknak. Büszkék vagyunk, hogy tehetséges tanulóinknak lehetőséget tudunk biztosítani a vers-és prózamondásban, a népdaléneklésben, a színjátszásban, a zenében, a társas-és néptáncoktatásban és a képzőművészetben. A mai esten új kezdeményezésként a nézőközönség bepillantást nyerhetett a 3. osztályosok kisfilmjébe, melynek rendezői, operatőri és a vágási munkálatai az osztálytanító nénik érdeme.

A színvonalas kulturális rendezvényt teltház, a nézőközönség jó hangulata és valóban megérdemelt vastaps kísérte.

Az est zárásaként került sor az osztályok között meghirdetett „A legnagyobb darabszámú támogatói jegy eladásáért” cím kiosztására, melyet a 2. osztály nyert. A diákok pénzjutalomban részesültek.

Köszönjük szépen a szülőknek a sok-sok sütemény és tombolatárgy felajánlását.

Köszönettel tartozunk az iskola és a művelődési ház dolgozóinak, a szülőknek, az SZMK-nak, a helyi kereskedelmi egységeknek, az önkormányzatnak, a magánszemélyeknek és a magukat megnevezni nem kívánó adományozóknak.