ÖKOISKOLAI TEVÉKENYSÉGÜNK BEMUTATÁSA:

Gondolkozz globálisan, cselekedj lokálisan!

Iskolánk fontos feladatnak tartja a környezethez való pozitív viszony formálását, a természetes érdeklődés tudományos alapokra való helyezését. Pedagógiai Programunkban törekszünk az új nevelési-oktatási elemek bevezetésére a mindennapi munkánkban, természetvédelmi, környezetvédelmi problémákkal kapcsolatos ismeretek átadására, a természet szeretetére való nevelésre, a mindennapi életben való környezettudatos gondolkodásra és magatartásra nevelésre, városunk természeti, helytörténeti és építészeti értékeinek megismertetésére.

Nemcsak a tanításban érvényesülnek a környezeti nevelés, fenntarthatóság pedagógiájának elvei, hanem az iskolai élet minden területén. A tanítási órákhoz kötődő tartalmak az iskola Helyi Tanterve szerint valósulnak meg. A tanórán kívüli tartalmak, hagyományok a munkatervünkben jelennek meg.

Nevelésünk kiemelt területei közé tartozik a helyes jövőkép tervezése, alakítása, felelős törődés kialakítása a természeti erőforrásokkal, környezeti szemlélet alakítása, a globalizáció jeleinek felismerése és értelmezése, a káros hatásainak ellenállás.

A tanulás-tanítás jellemzői a fenntartható fejlődés érdekében:

 • jelen és jövő értékeinek ismerete
 • a kritikus gondolkodás kialakítása
 • problémamegoldás ösztönzése
 • a tanult ismeretek gyakorlati alkalmazása
 • helyi és globális ügyekkel való foglalkozás
 • jelen és jövő érdekei egyensúlyának megtalálása
 • környezeti nevelés
 • környezettudatos gondolkodás és magatartás
 • tervszerű, összehangolt gondos tervezés
 • a helyes értékrend, természethez fűződő viszony kialakítása
 • a természet szeretetére nevelés

Ökoiskolai munkatervek

Iskolánk 2017-18. tanévi Ökoiskolai munkaterve (PDF formátumban)

Iskolánk 2016-17. tanévi Ökoiskolai munkaterve (PDF formátumban)

Iskolánk 2015-16. tanévi Ökoiskolai munkaterve (PDF formátumban)