COVID 19

A Csanádpalotai Dér István Általános Iskola COVID 19

eljárásrendje

SZÜLŐKNEK:

 • A nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló látogathatja.
 • Megbetegedés gyanúja esetén a szülőnek az iskola értesítése után azonnal haza kell vinni gyermekét! A gyermek az iskolába kizárólag orvosi igazolással térhet vissza!
 • A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél vagy a családban koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van!
 • Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni!
 • Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj- és vesebetegségek) vagy például immunszupprimált állapota miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak kell tekinteni.
 • Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek, a tanuló hatósági karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára.
 • Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési forma mellett vesz részt az oktatásban.
 • Gyermek, a tanuló távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint érvényes, azok betartása szerint szükséges eljárni.

Vagyis:

 • Ha a gyermek, a tanuló távolmaradását nem igazolják, a mulasztás igazolatlan.  Igazolatlan mulasztásokat jeleznünk kell a rendeletben megadott szervek, hatóságok felé!
 • Iskolánkban csak az intézmény tanulói jogviszonyával rendelkező kiskorú gyermekek tartózkodhatnak! Ezért reggeli iskolába érkezéskor valamint a délutáni hazamenetelkor a szülő az iskola kapuban elköszön gyermekétől!
 • Szülők, kísérők az iskola épületeiben csak az intézményvezető előzetes engedélyével tartózkodhatnak, kifejezetten szülők részére szervezett program céljából. Számukra a maszk használata kötelező. (Előzetes egyeztetéssel többnyire fogadóórán, valamint szülői értekezleteken, illetve hivatalos ügyintézés céljából.)
 • Ügyintézés esetén: Előzetes egyeztetés, engedély szükséges a személyes ügyintézéshez, melyet a 264-153 vagy a 263-004-es telefonszámon kérhet. Az iskola területére lépés után azonnal kézfertőtlenítés kell, hogy történjen, valamint a járványügyi előírásokat be kell tartani (maszk, távolság tartás).
 • A szülők személyes megjelenésével járó fogadóórákat, szülői értekezleteket csak a járványügyi előírások betartása mellett tartjuk meg (maszk, távolság tartás).
 • A szülők további tájékoztatása online formában történik. Ennek felülete: az e-Kréta napló, illetve Facebook csoportok, iskolai közösségi oldal, weboldal.
 • Ha az intézményünkkel jogviszonyban álló gyermek, tanuló, pedagógus, vagy egyéb dolgozó igazolt koronavírus fertőzéséről az intézmény tudomást szerez azt haladéktalanul jelenteni köteles!
 • Fertőzött személy (ek) által látogatott helyszínek azonosítását az adott intézményben egyedi intézkedések, így például a rendkívüli szünet, vagy tantermen kívüli digitális munkarend követhetik.
 • Igazolt koronavírus fertőzés esetén a helyszín áttekintését követően rendkívüli szünetet az Oktatási Hivatal rendelhet el, tantermen kívüli, digitális munkarend elrendelésére az Operatív Törzs jogosult!
 • október 1-jétől kötelező testhőmérséklet mérés lesz. Kiskorú tanuló, gyermek esetében, ha testhőmérséklete eléri az országos tiszti főorvos által meghatározott mértéket, a tanulót a többi gyermektől el kell különíteni és erről a szülőt, vagy a törvényes képviselőt haladéktalanul értesíteni kell!

 

TANULÓKNAK:

 • Minden tanulónak be kell tartani közösségi tereken a 1,5 méteres védőtávolságot!
 • Amennyiben a védőtávolság nem tartható be a közösségi tereken, úgy az általános iskola felső tagozatában az ott tartózkodás idején javasolt a szájat és orrot eltakaró maszk viselése!
 • A megfelelő védőtávolság betartása különösen fontos a mosdókban, illetve az öltözőkben!
 • Az intézménybe érkezéskor, minden belépőnek alaposan kezet kell mosnia vagy fertőtlenítenie kell a kezét!
 • Illemhely használata után alaposan kezet kell mosni vagy fertőtleníteni kell a kezet!
 • Étkezések előtt és után mindenki alaposan mosson kezet és fertőtlenítse a kezét!
 • Kéztörlésre papírtörlőt kell használni! Használat közben törekedni kell arra, hogy nem pazaroljuk a papírtörlőt! Használt papírtörlőt a kijelölt gyűjtőedénybe kell belehelyezni!
 • Meg kell tanulni a köhögési etikettet!
 1. papírzsebkendőt kell használni köhögéskor, tüsszentéskor, (beleköhögés, beletüsszentés)
 2. majd a használt zsebkendőt a kukába kell dobni,
 3. majd alaposan kezet kell mosni vagy esetleg kézfertőtlenítést kell végezni
 • Nagyon figyelni kell arra, hogy akkor menj tízóraizni vagy ebédelni, amikor a neked kijelölt idő van! (külön rend szerint) Kerüljük a csoportosulást!
 • Uzsonnakor a sorban az előírt távolságot be kell tartani!
 • Étkezéskor nem fogdossuk össze a kirakott evőeszközöket, poharakat! Amit megfogsz, azt ki is kell venni!
 • Étkezéskor nem fogdossuk össze a kirakott kenyeret! Amit megfogsz, azt ki is kell venni!
 • A terem tisztaságára ügyelj!
 • Tízórai és uzsonna higiénikus tárolása érdekében, kérünk, hogy hozz magaddal zacskót vagy uzsonnás dobozt!
 • Folyamatos, vagy gyakori (óránkénti) intenzív (teljes ablakfelületet kitáró) szellőztetés szükséges (amennyiben a helyiségben egyidejűleg többen is tartózkodnak), időjárás és környező forgalom függvényében, mely a hetes feladata.
 • A tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező. Kötelező viszont a tanulóknak egy maszkot állandó jelleggel maguknál tartani!
 • október 1-jétől kötelező testhőmérséklet mérés lesz.