„Piros a vér a pesti utcán…”

Iskolánk tanulói ma városunk lakóival együtt emlékeztek az 1956-os hősökre a Kelemen László Emlékparkban. A műsorban résztvevő tanulóink: Arany Bence, Bán Hunor Csanád, Barancsik Vendel, Bodzás István Boldizsár, Balogh Lili, Németh Gábor Levente, Glogoviczán Bianka, Galgóczki Nóra, Bíró Alíz, Kardos Gina és Török Levente. A műsort összeállította és a gyerekeknek megtanította: Bodzásné Bozó Mariann tanárnő.

Állatvédelmi témahét

Ez a hét az állatvédelmi témahét, melynek sok támogatója van, többek között a rendőrség is. Iskolánk csatlakozott a témahéthez, melynek keretében a gyerekek és pedagógusaik kiemelten foglalkoznak az állatvédelemmel. Ennek kapcsán ma Cződör Krisztián rendőr alezredes, a Pitvarosi Rendőrőrs őrsparancsnoka tartott előadást diákjainknak az állatvédelmi törvényről, az állatvédelem fontosságáról.

A Magyar Diáksport Napja

A Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) 18 éve indította útjára a Magyar Diáksport Napját. Ennek az évnek a fókusztémája „A mozgás öröme!” lett. Intézményünk ezen a napon kisebb, un. diáksportfesztivált szervezett. Az egész napot felölelő program lényege egy színes, szakmailag hitelesen felépített, élményszerű, minden résztvevő gyermek folyamatos aktivitását és sikerélményét biztosító mozgásprogram volt. A sportprogramokat tanórai és tanórán kívüli keretek között valósítottuk meg.

A kihívás kötelező eleme a 2023 m-es futás, melyet tanulóink közül mindenki a saját képességeihez mérten teljesített. A kimagasló eredményt elért diákokat benevezzük a Diákolimpia mezei futás versenyszámába. Testnevelésórák keretében a labdajátékok kedvelői mérkőzhettek egymással.

A délutáni sportprogram is aktív mozgással folytatódott. A mozgásformákat úgy válogattuk meg, hogy a tanulók egységesen eleget tegyenek a Millió lépés az iskoláért! –melyhez idén is minden évfolyam kapcsolódott- program minél több elemének. Ebéd után 8 km-es gyalogtúrára indult a felső tagozat. A túra ideje alatt lehetőség nyílt alternatív sportolásra és szabadtéri játékra is.

Magyar Diáksport Napja – alsó tagozatos programok

Iskolánk a Magyar Diáksport Szövetség felhívására idén is csatlakozott a szeptember 29-én megrendezett Magyar Diáksport Napjához, melynek elsődleges célja, hogy hazánk összes iskolájának valamennyi diákja ezen a napon legalább 120 perc időtartamban aktívan sportoljon. Ennek szellemében, a kihívás első felét teljesítve a sportnap délelőttjén alsós diákjaink – tanítóik kíséretében – 2023 méteres távot tettek meg a város mellékútjainak aszfaltján – erőnléti állapotuktól függően – futva, vagy gyalogolva. Majd délután, a sportpályára való közös kivonulás után tanítóink előbb mókás sor- és váltóversenyek levezetésén keresztül bizonyították a kicsik számára, hogy a mozgás a testet és lelket egyaránt mosolyra ingerli, majd forgószínpad-szerűen biztosítottak lehetőséget nekik az edzőpark erősítő eszközeinek, a játszótér játékainak, illetve az iskolából magukkal hozott eszközök (hulahopp karikák, labdák, ütők) kipróbálására.

Elsősegélynyújtási bemutató

Intézményünk hosszú évek óta tagja a Vöröskereszt Bázis Iskola hálózatának. Ennek megfelelően intézményi szinten fokozottan törekszünk arra, hogy olyan programokat szervezzünk diákjaink számára, amelyek lehetővé teszik, hogy az egészségvédelem szempontjából fontos korszerű, egészségtudatos magatartásformák és a felelősségteljes közösségi szerepvállalás természetessé váljon körükben. Erre jó példa az alsó tagozaton nemrég lezajlott, az elsősegélynyújtás témakörét körüljáró interaktív előadássorozat, ahol a Vöröskereszt munkatársa évfolyamonként tudatosította kisdiákjainkban az elsősegélynyújtás alapvető lépéseit, majd minden tanulónak lehetőséget biztosított arra, hogy mind a beszélgetések során felidézett, mind az újonnan megszerzett elméleti ismereteiket kipróbálhassák a gyakorlatban is.