Iskolánk története

iskola

 Iskolánk múltja, jelene:

Palotán 1774-es adatok szerint még nem volt iskola. 1812-ben két tanító oktatott az egyházi jellegű iskolában. Kelemen László, az első színigazgató volt az egyik, ő a kántori teendőket is ellátta. 1848-ban még nem kellett kötelező jelleggel iskolába járni, így a tanköteles korúak (472 fő) fele sem látogatta az iskolát.

Az iskola a mai emeletes iskola helyén állt. Ezt 1856-ban lebontották és a következő évben adták át az új, négy tantermes épületet.

1872-től községi irányítású lett az iskola. Az 1868-as törvény kötelezővé tette minden 6. életévét betöltött gyermek iskolába járását. Délelőtt és délután is folyt a tanítás. Egy-egy tanító óra 100-120 tanuló jutott.

1891-ben épült Deák Ferenc utcai úgynevezett kisiskola. 1894-ben a régi községháza épületében létesítettek tantermeket. Ekkor már 10 tanító dolgozott a faluban.

1902-ben az állam a községtől átvette az irányítást, ezzel az iskola állami jellegű lett. 1907-ben, mivel a tanulók száma gyarapodott, felépítették az „Újiskolát”. A tanyákban élő gyermekek a nagy távolság miatt azonban nem tudtak bejárni az iskolába, ezért 1907-ben Alsóugarban, majd 1924-ben Felsőugarban osztatlan iskolát létesítettek. (Ez az intézmény 1962-ben megszűnt.)

A II. világháború előtt a népiskola hatosztályos volt, és működött mellette az ún. ismétlő- vagy gyakorló iskola. Amikor az elemi iskolát nyolc osztályra emelték, az ismétlő iskola megszűnt. 1932-ben gazdasági iskolát is létesítettek a községben, amelyet 1968-ban nevelőotthonná alakítottak át.

1961-ben az állam átépítette az emeletes iskolát: az iskola hét tantermes lett. 1963-64-es tanévtől a makói József Attila Gimnázium kihelyezett levelező tagozatának is helyet adott 1967-ig.

Csanádpalotán jelenleg nyolc évfolyamos általános iskola működik. A diákok három épületben tanulnak. A központi épület az emeletes iskola, itt látja el munkáját az iskola vezetése is.

Az alsó tagozat a Szent István utcai „ Régi községházi” épületben és a Kálmány Lajos utcai „Suliovi” épületben, a felső tagozat az emeletes iskolában működik.

 A művészeti oktatás mindig jellemző színfoltja volt intézményünknek. Jelenleg zeneoktatás, képzőművészeti oktatás és modern tánc foglalkozások is működnek iskolánkban.

Iskolánk igazgatói:
1956-1961 Papes Béla
1962-1962 Varga István
1963-1964 Szőke László
1965-1965 Bazsó Dénes
1966-1969 Tordai László
1970-1970 Bazsó Dénes
1971-1975 Gila Mihály
1976- 1981 Kállai István
1982-1986 Kiss Dezsőné
1987-1992 Ludányi Andrásné
1993-1997 Szügyi Andrásné
1998- 2002 Fejes Ferenc
2003- 2013 Schüszler Istvánné
2014-             Szabó Zsuzsanna