Alapítvány

Alapítvány a Csanádpalotai Korszerű Iskola Megteremtéséért

Az „Alapítvány a Csanádpalotai Korszerű Iskola Megteremtéséért” civil szervezetet a Csongrád Megyei Bíróság Pk. 60.231/1998/3.sz. végzésével 933. sorszám alatt 1999. január 26-án vette nyilvántartásba.

Alapítóink:

az AGROTRIO Mezőgazdasági Szaktanácsadó, Befektetési és Kereskedelmi Betéti Társaság

6913 Csanádpalota, Kálmány Lajos u. 3. szám

a HANKI-KER Mezőgazdasági Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

6900 Makó, Aradi u. 135

és a HOMKER Homokkitermelő, Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 6913 Csanádpalota, Mezőhegyesi út

Az alapítvány által végzett közfeladatok:

Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 1. § alapján

 

Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontja, valamint

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 1. § (1) bekezdése és 17. § (1) bekezdés j) pontja alapján

Az Alapítvány működése során olyan közfeladatot lát el, amelyről törvény vagy törvény felhatalmazása alapján más jogszabály rendelkezése szerint, valamely állami szervnek vagy helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia.

Az alapítvány célja:

 • az általános iskola tárgyi feltételeinek javítása:az iskola tantermi számának bővítése, felújítási, karbantartási munkák segítése,
 • az oktató munkát eredményesebbé tévő eszközök beszerzésének támogatása;
 • az iskolai sport és kirándulások, országjárások, tanulmányi és sportversenyek, diákönkormányzati rendezvények finanszírozása;
 • anyagi hozzájárulás az iskolai tankönyvek vásárlásához és az iskolai könyvtári állomány bővítéséhez,
 • az iskolai diákszínjátszás támogatása
 • tehetséges tanulók anyagi támogatása.

=================================================================

Adományokból, 1 %-os felajánlásokból, hulladékgyűjtési akciókkal, diákszínjátszóink előadásai révén és pályázatok útján igyekszünk bővíteni forrásainkat.

Az alapítvány adószáma: 18463804-1-06.

Számlaszáma: 57400293-10003080.

Számlavezető pénzintézet: TAKARÉKBANK Zrt. (6914 Pitvaros, Mezőhegyesi út 54/A.)

=================================================================

Kiváló munkát végző diákjaink teljesítményét a tanévzáró ünnepségen értékes könyvekkel, könyvutalványokkal ismerjük el.

A szervezetünk által 2007-ben – az iskola névadójának tiszteletére – alapított „DÉR ISTVÁN- DÍJ” -at és a hozzájáró pénzjutalmat ballagáskor veheti át a legkiemelkedőbb diákunk.

                           „DÉR ISTVÁN-DÍJ” SZABÁLYZATA                              

 • A díjazott személyére az iskolában tanító pedagógusok tehetnek javaslatot minden év május 15-ig.
 • Az elismerés odaítélését egy bizottság dönti el.
 • A bizottság tagjai: a nevelőtestület, az alapítvány kuratóriumi elnöke.
 • A szavazás érvényessége:

A tantestület jelen lévő tagjainak 50% + 1 igen szavazata.

Egyenlő számú szavazat esetén a döntési jog a kuratórium elnökéjé.

A díj átadására minden évben a ballagási ünnepségen kerül sor. Kivételes esetben – az elismerés a tantestület jóváhagyása után – ettől eltérő időpontban is adományozható.

 • A szabályzatot a tantestület az alapítvány kuratóriumának egyetértésével a tanév kezdetén módosíthatja.

A „DÉR ISTVÁN- DÍJ” odaítélésének szabályzata tanulók részére:

Elismerésben részesülhet az a tanuló, aki legalább négy éve jár intézményünkbe, és a következő feltételeknek megfelel:

 • év végi tanulmányi eredménye minden évben 4,5 vagy ennél jobb,
 • magatartása, szorgalma példás,
 • eredményesen képviselte intézményünket a különböző szintű szaktárgyi és/vagy művészeti és/vagy sportrendezvényeken,
 • aktív résztvevője és/vagy szervezője az iskola különböző szintű eseményeinek.

Amennyiben az adott évben nincs a feltételeknek megfelelő tanuló, a díj odaítélésétől eláll a bizottság.

A „DÉR ISTVÁN- DÍJ” kitüntetettjei:

2008. Tóth Balázs

2009. Fehér Anna

2011. Takács Viktória

 

2011. Varga Erika

2012. Forró Felícia

2014. Forgaci Demissza

2016. Szabó Regina

2020. Barancsik Zsanett

2023. Körömi Ábel Zétény

2024. Bodzás István Boldizsár

2024. Kása Richárd Zsolt

=================================================================

BÜSZKESÉGEINK

A „Büszkeségeink tabló”-t 2015-ben alapítottuk azon ballagó diákjaink részére, akik a Dér István-díj szigorú szabályrendszerének ugyan nem feleltek meg, de iskolánk hírnevét, megítélését versenyeredményeikkel, tanulmányi eredményükkel és/vagy közösségi munkájukkal, kiemelkedő emberi magatartásukkal öregbítették.

„Büszkeségeink” a díszoklevelet és a hozzá járó ajándékkártyát a ballagási ünnepségen vehetik át.

BÜSZKESÉGEINK-jelöltek

A díjazott személyére a 8. osztályos osztályfőnök és az iskolában tanító pedagógusok tehetnek javaslatot minden év május 15-ig.

Az elismerés odaítélését egy bizottság dönti el.

A bizottság tagjai:

 • a nevelőtestület,
 • az alapítvány kuratóriumi elnöke.

A szavazás érvényessége:

 • A tantestület jelen lévő tagjainak 50% + 1 igen szavazata.
 • Egyenlő számú szavazat esetén a döntési jog a kuratórium elnöké.
 • A díj átadására minden évben a ballagási ünnepségen kerül sor. Kivételes esetben – az elismerés a tantestület jóváhagyása után – ettől eltérő időpontban is adományozható.
 • A szabályzatot a tantestület az alapítvány kuratóriumának egyetértésével a tanév kezdetén módosíthatja.

BÜSZKESÉGEINK-szabályzat

A tanuló teljesítményét egy adott diákcsoport jellemzőihez, illetve a diákot önmagához viszonyítva értékeljük.

 • legalább négy éven keresztül iskolánk tanulója volt
 • a közösség életébe aktívan bekapcsolódott, „áldozatot” vállalt
 • szorgalma, magatartása az iskola elvárásainak, s azon belül a tőle elvárható módon alakult
 • tisztelettudó, udvarias volt
 • a házirendben foglaltakat betartotta
 • feladatokat önként vállalt, a rábízottakat teljesítette
 • versenyeken vagy bemutatókon részt vett
 • hozzájárult az iskola jó hírnevének öregbítéséhez
 • az iskolai, iskolán kívüli tanulmányi,- sport,- kulturális versenyeken részt vett

=================================================================

BÜSZKESÉGEINK

2015.

Cseh Laura

Danada Szabina

Forgaci Angela

Kakuszi Margit

2016.

Bobák Bianka

Kiss Lola

Kovács Luca

Móri Gábor

2017.

Hegyes Mária

2018.

Bernát Viktória

Kókai Ildikó

Perneki Beatrix

2019.

Csabai Marcell

2020.

Arany Boglárka

Bednár Hanna

Puskó Hanna

2021.

Biró Petra Katalin

Maczelka Barnabás

2022.

2023.

Murvai Károly Alex  –  Baranyi Barbara  – Bombolya Milán

2024.

Arany Bence

Barancsik Vendel

=================================================================

Dér István Általános Iskola
Tehetség-díj

Az Alapítvány a Csanádpalotai Korszerű Iskola Megteremtéséért a „ A Dér István Általános Iskola Tehetség-díj”-at 2020-ban alapította.

Az emléktábla egy díszoklevél kíséretében kerül átadásra a tanévzáró ünnepségen.

A DÉR TEHETSÉG-DÍJ felirat alatt konkrétan megnevezésre kerül az a kategória, amelyben a tanuló jeleskedett, több alkalommal is tehetségesnek bizonyult.

A Büszkeség tabló mintájára,  a Tehetség-díj-asok képei is kifüggesztésre kerülnek az intézmény központi épületének a falára.

TEHETSÉG-DÍJ-szabályzat

„ A Dér István Általános Iskola Tehetség-díj” elismerésben részesíti azt tanulót, aki az aktuális tanévben

 • területi/megyei/országos/nemzetközi versenyen (levelezős verseny – amennyiben nem követel személyes részvételt- kivételével) egyénileg és/vagy csapatban, minimum 3 alkalommal 1-3. helyezést ért el
 • ha a tanuló mindhárom alkalommal csapatversenyen ért el 1-3. helyezést
 • A díjazott személyét az osztályfőnökök terjesztik fel az alapítvány részére minden év június 10. napjáig.
 • Elismerés: emlékplakett, díszoklevél

.

Tehetség-díjak

TEHETSÉG-DÍJAK:

 • DÉR TANULMÁNYI-DÍJ – a tanulmányi versenyek dobogósai
 • DÉR MŰVÉSZETI-DÍJ – vers-és prózamondás, zene, képzőművészet, tánc, néptánc
 • DÉR SPORT-DÍJ – jó sportoló
 • DÉR CSAPAT-DÍJ – mindhárom alkalommal csapat szinten elért 1-3. hely
 • DÉR KOMPLEX-DÍJ – a fentiek közül legalább 2 kategóriában érintett

=================================================================

TEHETSÉG-DÍJASOK

2020.

DÉR MŰVÉSZETI-DÍJ

Juhász-Nagy Dorka

Juhász-Nagy Szonja

Maczelka Barnabás

2021.

DÉR MŰVÉSZETI-DÍJ

Maczelka Barnabás

2022.

Arany Bence  –  Bodzás István Boldizsár  –  Körömi Ábel Zétény

2023.

Arany Bence

Bán Hunor Csanád

Barancsik Vendel

Bodzás István Boldizsár

Kása Richárd Zsolt

Kékesi Dominik László

Bombolya Milán

Körömi Ábel Zétény

2024.

Babrányi Róbert

Bán Hunor Csanád

Bodzás István Boldizsár

Kása Richárd Zsolt

Forgó Lorenzó

=================================================================

Rendezvényeink, akcióink:

Dér Kupa

Hiánypótló, hagyományteremtő szándékkal indult 2005-ben a környékbeli, hasonló adottságú iskolák csapatainak részvételével.

=================================================================

Diákszínjátszás támogatása

Élete utolsó éveiben kántortanítóként dolgozott Csanádpalotán Kelemen László (1762-1814.), az első magyar színigazgató és színműíró. Emlékét szelleméhez méltóan ápoljuk: amatőr színjátszó kör, hagyományőrző csoport, diák színjátszó csoport működik városunkban. Csoportjaink fellépését, a gyerekek rendezvényeken való részvételét az anyagi források előteremtésével, felkutatásával (pályázatok), támogatja alapítványunk.

=================================================================

Hulladékból érték!

Ökoiskolaként a környezettudatosan cselekvő emberek képét tartjuk szem előtt.

A környezeti nevelés elveit nemcsak a tanulásban, hanem az iskolai élet minden területén igyekeztünk érvényesíteni. A környezetvédelem nagyon fontos alapelve, hogy takarékoskodjunk a papírral, s amit lehet, hasznosítsuk újra!

Alapítványunk ezért minden évben hulladékgyűjtést szervez (PET palack, papír).

A gyűjtésből származó bevétellel az ország megismerését elősegítő tanulmányi kirándulásokat támogatjuk.

=================================================================