ÁLLÁSPÁLYÁZAT

HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI TANKERÜLETI KÖZPONT

a Csanádpalotai Dér István Általános Iskolában

pályázatot hirdet Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony keretében

igazgatóhelyettes

munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):  A köznevelési intézmény igazgatóhelyettesének feladata az igazgató munkájának támogatása, helyettesítése, részvétel a tanügy-igazgatási feladatok ellátásában. A vezetői megbízás határozott időre, 2024. augusztus 16. napjától 2029. augusztus 15. napjáig szól. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: – az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket, – a pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata, – a pályázó legalább négy év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlatát igazoló, munkáltató által kiállított dokumentum (munkáltatói igazolás munkakör, illetve óraadó esetén az ellátott szakos tanári feladatok feltüntetésével), – 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet és annak igazolására, hogy a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény (a továbbiakban: Púétv.) 27. §-a szerinti kizáró feltételek nem állnak fenn a pályázóval szemben, valamint a pályázó nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a köznevelési foglalkoztatotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé, – a pályázó szakmai önéletrajza, – a pályázó aláírt eredeti nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közléséhez), – a pályázó aláírt eredeti nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához, – a pályázó aláírt eredeti nyilatkozata annak tudomásulvételéről, hogy sikeres pályázat esetén a megbízási jogkör gyakorlója által elektronikusan aláírt igazgatóhelyettesi megbízási okmány, illetve kinevezési okmány munkáltató általi kézbesítése elektronikus úton történik részére, és ehhez rendelkezik a biztonságos kézbesítési szolgáltatásra alkalmas tárhellyel (Ügyfélkapuval), vagy legkésőbb a pályázat elbírálásáig ilyen hozzáférést létesít. A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 28.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő intézményi iktatószámot: (TK/058/KOZINT/001422-1/2024), valamint a borítékra ráírni „PÁLYÁZAT- Csanádpalotai Dér István Általános Iskola igazgatóhelyettesi beosztására”. A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (kettő lefűzött, bekötött és egy fűzés nélküli példányban), zárt borítékban kérjük megküldeni. A pályázati felhívással kapcsolatosan további információt Báthoryné dr. Licska Anikó nyújt, a 62/795-208 telefonszámon.

Betöltendő állás szakmacsoportja:  oktatás

FEOR besorolás:  1328 Oktatási-nevelési tevékenységet folytató egység vezetője

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád):  Emberi erőforrási/oktatási, képzési

Betöltendő állás jogviszonya:  Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:

  Határozatlan, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő

Munkavégzés helye:  Csanádpalota

Álláshirdető szervezet bemutatása:  A pályázat kiírója: Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ. Munkavégzés helye: Csongrád-Csanád Vármegye, 6913 Csanádpalota, Kálmány Lajos utca 1. Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Púétv. és a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény végrehajtásáról szóló 401/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.):  Főiskola/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség a pedagóg. új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény végrehajt. szóló 401/2023.(VIII. 30.) Korm. r. 10. §-ban foglaltak is figyelembe véve.

Feltételek, előnyök

Pályázati feltételek

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

  Cselekvőképesség

Elvárt végzettség/képesítés:

  6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Oktatás, tovább nem bontható, Főiskola/egyetemi szintű végzettség és tanári/tanítói szakképzettség

Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év):  4

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

  legalább négy év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,

  büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a Púétv. 27. §-a szerinti kizáró feltételek nem állnak fenn a pályázóval szemben, és a pályázó nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt amely a köznev.-i foglalk.-i jogv. létesítését nem teszi lehetővé

  a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló kinevezés vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló kinevezés.

Pályázat elbírálása során előnyt jelent

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?:  Igen

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?:  Nem

Egyéb pályázati előnyök:

   pedagógus-szakvizsga keretében szerzett igazgatói szakképzettség.

A pályázat benyújtásának határideje:  2024.06.26. 23:59

A pályázat elbírálásának módja:  A pályázatról a személyes meghallgatást követően a tankerületi igazgató dönt.

A pályázat elbírálásának határideje:  2024.08.01. 23:59

A pályázati kiírás további közzétételének helye:  https://kozszolgallas.ksz.gov.hu/JobAd/Info/65327

Állás tervezett betöltésének időpontja:  2024.08.16.

Publikálás tervezett időpontja:  2024.05.28. A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály alapján a pályázatot kiíró szerv felel.

Spirit Gála

A Kelemen László Művelődési Házban mutatták be tanulóink tánctudásukat a Spirit Gálán. Több éve már, hogy iskolánkban a Spirit Alapfokú Művészeti Iskola tanárai Balla Petra és Szalai Dénes foglalkozni kezdtek iskolánk felső osztályosaival a mindennapos testnevelés keretében. Az alsó tagozatosoknak szakköri keretek között van lehetőségük mozgáskultúrájuk fejlesztésére. Az est folyamán az osztályok 2-2 produkcióval mutatkoztak be. A Gála fergeteges össztánccal záródott.

Dér-Kupa 2024.

Hagyományainkhoz híven, de egyben hagyományteremtő szándékkal – néhány év kieséssel- ebben az évben is megrendeztük a Dér-kupát.
A mai Dér-nap kezdeményezése, labdarúgás sportágban egy Dér-vándorkupa útjára bocsátása. Elsősorban térségi kisiskolák csapatainak szeretnénk lehetőséget kínálni, hogy a labdarúgás sportágban összemérjék tudásukat, tehetségüket. A győztes csapat egy évig a Dér-vándorkupa büszke birtokosa.
A sportrendezvényen átadásra került a Tóth Zoltán emlékkupa, az iskolánkban 30 évig tanító matematika-testnevelés szakos kollégánk emlékének ajánlva, aki pályafutása alatt mindvégig szívügyének tekintette a labdarúgást, a tehetségek gondozását.
A rendezvényen iskolánk 8. osztályos sportolói az Apátfalvi Dózsa György Általános Iskola és a Kiszombori Dózsa György Általános Iskola tanulóival mérkőztek labdarúgás sportágban.
Labdarúgóink kimagasló játékkal az Apátfalvi Dózsa György Általános Iskola csapatai mögött a 2. helyen végeztek. Gratulálunk!
Szeretnénk köszönetet mondani Takács Jánosnak a mérkőzésvezetésért és a kupák felajánlásáért. Köszönjük a magukat megnevezni nem kívánó támogatóknak is a kupákat.
Iskolánk technikai személyzetének és karbantartónknak a helyszínek berendezéséért és magas színvonalú vendéglátásért szeretnénk hálát mondani.

Dér-nap

Ma a Dér-nap keretében mutatták be iskolánk tanulói Bodzás István: Olyan nehéz című színdarabját. A művet Máté-Fehér Anna ás Bodzás István rendezte. A szereplők iskolánk tanulói voltak.
A darab a kamaszkori szerelem nehézségeit, szépségeit mutatja be. Az iskolánkban tanuló diákok, az ambrózfalvi és csanádalberti telephelyekről érkező gyerekek és tanáraik reggel tekinthették meg a darabot a Kelemen László Művelődési Házban.
Este hat órától újra a világot jelentő deszkákra léptek diákjaink, ekkor városunk lakói és az érdeklődők élvezhették a darabot.

Művészeti Gála

Tegnap, a Kelemen László Művelődési Házban mutatkoztak be iskolánk művészpalántái. Sok éve már, hogy a Makói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola keretein belül zene, néptánc és képzőművészet oktatás folyik iskolánkban. Hagyományainkhoz híven ilyenkor tavasszal a Művészeti Gálán lépnek fel kis művészeink. Először a zeneoktatásban részesülők mutatkoztak be. Tanáraik Pap Anikó, Takács Zoltán és Annus Nikolett. Köszönjük a segítségét Perczel Tamás és Szamkó Szabolcs művésztanároknak, valamint Matli Annamária tanárnőnek, aki zongorakíséretével színesítette a gyerekek előadását.
Az egyéni hangszeresek után a művészeti iskola Utánpótlás zenekara mutatkozott be Gábor-Nagy Árpád vezényletével. Rézfúvós tanulóink szép számmal szerepelnek ebben a zenekarban.
Rónai Dániel a művészeti iskola intézményegység-vezetője külön köszöntötte a tavasz folyamán nemzetközi és hazai versenyeken szép eredményt elért tanulóinkat: Borsos Boglárka, Énekes Brájen, Pálfi Máté és Zsigmond Lilla diákokat.
A Művészeti Gála második felében a város néptáncosai mutatkoztak be óvodás kortól egészen a felnőtt korig. A Csanádpalotai Hagyományőrző Néptánccsoportot Hajnal János irányítja, a talpalávalót a Csürhe Banda húzta, amit nagyon köszönünk nekik.
Az esten egy kiállítás keretében a képzőművész palánták is bemutatkoztak. Tanáruk: Olasz Attila.