Elsősegélynyújtási bemutató

Intézményünk hosszú évek óta tagja a Vöröskereszt Bázis Iskola hálózatának. Ennek megfelelően intézményi szinten fokozottan törekszünk arra, hogy olyan programokat szervezzünk diákjaink számára, amelyek lehetővé teszik, hogy az egészségvédelem szempontjából fontos korszerű, egészségtudatos magatartásformák és a felelősségteljes közösségi szerepvállalás természetessé váljon körükben. Erre jó példa az alsó tagozaton nemrég lezajlott, az elsősegélynyújtás témakörét körüljáró interaktív előadássorozat, ahol a Vöröskereszt munkatársa évfolyamonként tudatosította kisdiákjainkban az elsősegélynyújtás alapvető lépéseit, majd minden tanulónak lehetőséget biztosított arra, hogy mind a beszélgetések során felidézett, mind az újonnan megszerzett elméleti ismereteiket kipróbálhassák a gyakorlatban is.