Állatvédelmi témahét

Ez a hét az állatvédelmi témahét, melynek sok támogatója van, többek között a rendőrség is. Iskolánk csatlakozott a témahéthez, melynek keretében a gyerekek és pedagógusaik kiemelten foglalkoznak az állatvédelemmel. Ennek kapcsán ma Cződör Krisztián rendőr alezredes, a Pitvarosi Rendőrőrs őrsparancsnoka tartott előadást diákjainknak az állatvédelmi törvényről, az állatvédelem fontosságáról.