A Magyar Diáksport Napja

A Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) 18 éve indította útjára a Magyar Diáksport Napját. Ennek az évnek a fókusztémája „A mozgás öröme!” lett. Intézményünk ezen a napon kisebb, un. diáksportfesztivált szervezett. Az egész napot felölelő program lényege egy színes, szakmailag hitelesen felépített, élményszerű, minden résztvevő gyermek folyamatos aktivitását és sikerélményét biztosító mozgásprogram volt. A sportprogramokat tanórai és tanórán kívüli keretek között valósítottuk meg.

A kihívás kötelező eleme a 2023 m-es futás, melyet tanulóink közül mindenki a saját képességeihez mérten teljesített. A kimagasló eredményt elért diákokat benevezzük a Diákolimpia mezei futás versenyszámába. Testnevelésórák keretében a labdajátékok kedvelői mérkőzhettek egymással.

A délutáni sportprogram is aktív mozgással folytatódott. A mozgásformákat úgy válogattuk meg, hogy a tanulók egységesen eleget tegyenek a Millió lépés az iskoláért! –melyhez idén is minden évfolyam kapcsolódott- program minél több elemének. Ebéd után 8 km-es gyalogtúrára indult a felső tagozat. A túra ideje alatt lehetőség nyílt alternatív sportolásra és szabadtéri játékra is.

Magyar Diáksport Napja – alsó tagozatos programok

Iskolánk a Magyar Diáksport Szövetség felhívására idén is csatlakozott a szeptember 29-én megrendezett Magyar Diáksport Napjához, melynek elsődleges célja, hogy hazánk összes iskolájának valamennyi diákja ezen a napon legalább 120 perc időtartamban aktívan sportoljon. Ennek szellemében, a kihívás első felét teljesítve a sportnap délelőttjén alsós diákjaink – tanítóik kíséretében – 2023 méteres távot tettek meg a város mellékútjainak aszfaltján – erőnléti állapotuktól függően – futva, vagy gyalogolva. Majd délután, a sportpályára való közös kivonulás után tanítóink előbb mókás sor- és váltóversenyek levezetésén keresztül bizonyították a kicsik számára, hogy a mozgás a testet és lelket egyaránt mosolyra ingerli, majd forgószínpad-szerűen biztosítottak lehetőséget nekik az edzőpark erősítő eszközeinek, a játszótér játékainak, illetve az iskolából magukkal hozott eszközök (hulahopp karikák, labdák, ütők) kipróbálására.

Elsősegélynyújtási bemutató

Intézményünk hosszú évek óta tagja a Vöröskereszt Bázis Iskola hálózatának. Ennek megfelelően intézményi szinten fokozottan törekszünk arra, hogy olyan programokat szervezzünk diákjaink számára, amelyek lehetővé teszik, hogy az egészségvédelem szempontjából fontos korszerű, egészségtudatos magatartásformák és a felelősségteljes közösségi szerepvállalás természetessé váljon körükben. Erre jó példa az alsó tagozaton nemrég lezajlott, az elsősegélynyújtás témakörét körüljáró interaktív előadássorozat, ahol a Vöröskereszt munkatársa évfolyamonként tudatosította kisdiákjainkban az elsősegélynyújtás alapvető lépéseit, majd minden tanulónak lehetőséget biztosított arra, hogy mind a beszélgetések során felidézett, mind az újonnan megszerzett elméleti ismereteiket kipróbálhassák a gyakorlatban is.

Városnapi fellépés

Iskolánk harmadik osztályos tanulói abban a megtiszteltetésben részesültek, hogy az önkormányzat felkérésére kulturális műsorral színesíthették az idei városnapi rendezvényeket. A 2023. szeptember 23-i előadást Luczóné Hati Judit és Maczelkáné Szabó Mária tanítónők igyekeztek úgy összeállítani, hogy a versekben, jelenetekben, dalokban, s a műsort lezáró tánc témájában a szülőváros, az otthon, a család, a barátok szeretete, megbecsülése kapjon hangsúlyt, gondot fordítva arra is, hogy az osztály minden tanulója az adottságainak, tehetségének leginkább megfelelő produkciórészben kapjon szerepet.

Takarítási világnap az alsó tagozaton

Az 1992-ben Ausztráliából útjára indított, s azóta Takarítási világnap elnevezéssel nemzetközivé bővült, alkalmanként több mint 35 millió embert megmozgató kezdeményezéshez csatlakozva, évről-évre intézményünk diákjai is átvizsgálják az iskolaépületek előtti területet, és a belső udvarokat felelőtlenül elhajított szemét után kutatva. Mivel idén a világnaphoz – szeptember harmadik szombatja – legközelebb eső időpont 2023. szeptember 22-e volt, így alsós kisdiákjaink ezen a délutánon ragadtak kesztyűt, vagy húztak nejlon zacskót kezeikre és láttak neki intézményi környezetük rendbe tételéhez. A munka végeztével örömmel állapították meg, hogy a korábbi évekhez képest sokat csökkent a begyűjtendő szemét mennyisége, de a javuló tendencia ellenére sajnos cigarettacsikkekből, üdítős alumínium dobozokból és műanyag palackokból most sem volt hiány köztereinken.